Technická pomoc

 

- technické a projektové poradenství staveb

  • poskytujeme technický servis pro investora na komplexní analýzu jeho představy a stavebního záměru k efektivitě vynaložených prostředků na budoucí stavbu a provoz, a to od počátku až po závěr stavby

 

- technická pomoc a doplňkové práce

  • řešíme speciální odborné stavebně - technické a statické průzkumy, rozbory a stanovujeme následné postupy s cílem dosažení nejefektivnějšího návrhu dalšího řešení předmětné stavby

  • znalecké posudky
  • stavebně - statický a technický průzkum objektů
  • inženýrsko - geologické posudky a průzkumy
  • zaměření stávajícího stavu objektů
  • pasporty objektů