Statika a dynamika staveb

posudky a průzkumy

 

- posudky:

  • analýza hodnocených staveb, konstrukcí či sond
  • zpracování závěrečné statické či dynamické zprávy a posudky k hodnoceným stavbám, konstrukcím či sondám, včetně návrhu opatření

 

- průzkumy:

  • komplexní průzkumy pozemních staveb se zřetelem na statický (případně dynamický) stav a chování nosné konstrukce
  • zabezpečujeme destruktivní či nedestruktivní sondy do konstrukcí a diagnostiku staveb
  • zabezpečujeme geotechnické – geologické a hydrologické průzkumy s analýzou jejich stavu

 

 

 

Posouzení sesuvu svahu posouzení sesuvu svahu

Banská Štiavnica, r. 2013