Statika a dynamika staveb

 

- speciální činností je obor statika – dynamika staveb, komplexní projekty OK, BK, DK a zděných konstrukcí včetně zpracování :

  • dílenské dokumentace BK, OK, DK
  • statických posudků
  • stavebně - statických a technických průzkumů a potřebné zkoušky konstrukcí
  • projektů rekonstrukcí a sanací objektů
  • inženýrsko - geologických posudků a průzkumů

 

-  specializované oddělení projekce řeší tyto speciální činnosti:

  • rekonstrukce a sanace staveb historických, památkově chráněných objektů
  • geotechnické problémy svahů a opěrných zdí
  • poruchy novostaveb větších či menších objemů
  • statické případně dynamické výpočty staveb nových či stávajících

 

Cílem je navrhnout nejvhodnější postup, jež bude zároveň i přijatelný cenově pro investora při zohlednění nutné životnosti stavby.