O společnosti

 

Úvodem

V současném období společnost ve svém portfoliu činností obsahuje především komplexní stavební projekcí a architekturu staveb pro pozemní výstavbu.

Začátek jejího profesního zaměření a odborného působení se datuje již do porevolučního období roku 1991, kdy začínala pod jiným názvem a právní formou, pod odborným vedením, řízením a kontrolou autorizovaného inženýra, Ing. Miroslava Poláčka nejdříve s úzce profilovanou odborností projekce, a to v oboru statika a dynamika staveb.

Postupem času, vlivem různých náročných reálií života, vývojem, odborným růstem a zkušenostmi statutárního zástupce se za posledních sedm roků zúročila dlouhodobá odbornost jednatele v oblasti projektové přípravy staveb. Společnost změnila právní formu a vystupuje pod jejím současným názvem. V průběhu již více jak tří let se řídícímu pracovníkovi podařilo vytvořit stálý, odborně způsobilý komplexní projektový tým, jež je schopen řešit nejnáročnější požadavky investora od různých studií a přípravu staveb až po finální realizační projekty včetně veškeré inženýrské činnosti a dílenské přípravy projektů.

S mírnou nadsázkou se dá říci, že název společnosti již vystihuje nikoliv podstatu původní odbornosti, ale zásadní obrat od statického způsobu práce společnosti v počátcích působení firmy k jeho současnému dynamickému přístupu k řešeným úkolům a zakázkám pro investory.

Společnost se tedy dynamicky rozvijí ve své projekční a architektonické činnosti při současném zachování důležitých zásad podnikatelského působení jak dovnitř tak ven, jako je korektnost, odbornost, vstřícnost a snaha o hledání optimálního řešení všech daných problémů.

Projekty jsou vypracovány podle EU norem, možné zpracování i v anglickém jazyce.

 

Organizační struktura společnosti

V současnosti je společnost organizačně rozdělena na:

 

složka řídící a zakázkové činnosti:

představuje vedení společnosti, jež zároveň řídí i zakázkové oddělení, jež má na starosti zajištění zakázek, včetně účasti v poptávkovém a soutěžním řízení a též řeší subdodavatelské vztahy.

a projekční složka:

představuje :

 • stavební oddělení
 • oddělení statiky a dynamiky konstrukcí
 • oddělení přípravy

 

Stavební oddělení

v sobě zahrnuje:

 • architektonickou sekci
 • stavebně projekční sekci

řeší projekty a dokumentace pozemních staveb všech stupňů a úrovní pro:

 • občanskou výstavbu
 • technologické stavby
 • průmyslové objekty
 • zemědělské stavby

 

Oddělení statiky a dynamiky konstrukcí

Toto oddělení je zaměřeno na posudky, technické pomoci, expertízy a projektová řešení statických a dynamických problémů stavebních konstrukcí všeho druhu, včetně zpracování příslušné dílenské dokumentace.

řeší

 • projekty a posudky rekonstrukcí a sanací objektů
 • speciální statické záležitosti zakládání staveb
 • dynamické výpočty základů pod stroji a zařízením
 • seismicita staveb

a to pro materiály:

 • železobetonové konstrukce
 • ocelové konstrukce
 • materiály na bázi dřeva

 

Nedílnou součástí je zpracování dodavatelských dokumentací na BK , DK i OK.

 

Oddělení přípravy

 • provádí stavební a staticko-technický průzkum
 • provádí zaměření stávajícího stavu předmětných objektů

 

Projekty jsou vypracovány podle EU norem, možné vypracování i v anglickém jazyce.

 

Personální struktura společnosti

Personálně je činnost zabezpečena dle následujícího schematu:

 • vedení a řízení společnosti včetně zakázkové činnosti: 2-3 osoby
 • stavební oddělení: 4 osoby v obsazení:
hlavní inženýr projektu (HIP)
2 stavební inženýři
1 architekt
 • statické oddělení: 2-3 osoby v obsazení:
hlavní statik
samostatný statik
pomocný statik

 

Profesní zázemí pro zabezpečení komplexní dodávky projekční zakázky je řešeno dlouholetými subdodavatelskými vztahy z okruhu stálých a spolehlivých partnerů – specialistů. V případě akutní potřeby je tak schopna pružně rozšířit kapacitu pracovníků pro zvládnutí objemově náročnějších zakázek.

 

Technické zabezpečení společnosti

Samozřejmostí je plná elektronizace, digitalizace prací a techniky, jejichž technická úroveň se postupně a cílevědomě vylepšuje včetně servisního zabezpečení.

 

Ing. Miroslav Poláček, jednatel společnosti